Veszprém - Vízió két évtizedre

Új vízió, hogyan lehet eljutni

A stratégia céljának meghatározása A stratégiai tervezés és irányítás második kulcselemét a stratégiai céljának meghatározása jelenti. A stratégiai célok jellemzője, hogy nemcsak lehetőségeinket és céljainkat tükrözi, hanem értékeinket is.

Account Options

Bár a szervezet értékrendszerét kifejező dokumentumot nem kötelező megfogalmazni, s ott a Magyar könyvtárosság etikai kódexede érdemes a stratégiai célok megfogalmazásánál előre tisztázni a munkatársakkal, milyen értékeket vall különösen magáénak a szervezet.

Ilyen alapvető szakmai értékek: - az egyének és a közösség szolgálata, beleértve a társadalmi felelősséget, - az igazságosságra való törekvés, a tudás előmozdítása, - az információhoz és tudáshoz való egyetemes hozzáférés, ugyanakkor, - a bizalmas, titkos információk tiszteletben tartása, - pártatlanság a dokumentumok beszerzésében és szolgáltatásában, - a kulturális örökség megőrzése, - szakmai kompetencia és annak folyamatos továbbfejlesztése.

Stratégiai összpontosítás A megelőző leckékből már ismert módon, a környezetelemzések és a tervezési hipotézisek megfogalmazása után, a következő lépés a stratégiai összpontosítás fókuszamely új vízió könyvtár céljainak és feladatainak világos megfogalmazását jelenti.

A stratégiai összpontosítás folyamata jól követhető az ábrán: Ezért is vision plus app hogyan lehet eljutni.

csillag szemüveg az összes látástabletta neve

Az egyes fogalmakat, tartalmuk pontos meghatározása érdekében érdemes a munkatársaknak közösen értelmezniük. A következő alapvető kérdéseket kell feltenni: Átfogó cél - küldetés: - mi a könyvtár szerepe, mi a feladata, kik az ügyfelei, milyen igényeknek kell eleget tennie? Jövőkép - vízió: - mi akar lenni, hová szeretne eljutni a könyvtár, mi új vízió kívánatos helye a piacon?

Értékrendszer: - hogyan akarják munkájukat végezni a könyvtárosok, melyek a fő meggyőződéseik, elképzeléseik, irányító alapelveik? A megfogalmazásba mindenkit érdemes bevonni, de azokat egy személynek kell formába öntenie.

Az átfogó cél és a hogyan lehet eljutni Az átfogó célmeghatározás rendeltetése az is, hogy ezt tartalmazza a szervezet küldetésnyilatkozata. Így feladata átfogóan kifejezni a szervezet alapvető, hosszú távú és jellegzetes, rá jellemző funkcióját, a közösségben betöltött szerepét, amit tevékenységével megpróbál megvalósítani.

A célmeghatározás alapja a könyvtár rendeltetése, vagyis az a fő funkciója, amelyet alapítója meghatározott.

Scrum Master túlélőkönyv - 1. modul - Scrum Master Suli

Ez meglehetősen tág megjelölése a könyvtár tevékenységének, szolgáltatásainak, de így lehetővé válik, hogy apróbb feladatmódosulás miatt ne kelljen változtatni rajta, míg fő tevékenysége ugyanaz marad. Emellett specifikusnak is kell lennie, hogy más szervezetektől megkülönböztethető legyen. Az átfogó célmeghatározás több évre vonatkozik, és jelentős feladatmódosuláskor kell átfogalmazni.

Caramel - Vízió

Az átfogó célmeghatározás egyrészt a szervezet tervezési munkáját segíti, másrészt a használók számára ad útbaigazítást, új vízió értékeket vállal fel könyvtárunk. Az átfogó célmeghatározás rövid, könnyen emlékezetbe idézhető, és alkalmas a munkatársak motiválására.

A jövőkép A jövőkép vagy vízió a könyvtár jövőbeli kívánatos állapotának megfogalmazása. A könyvtárak gyakorlata nem egységes e téren, de kívánatos egy rövidebb, absztraktabb leírást fogalmazni arról, hová akar eljutni a szervezet.

Míg az átfogó célmeghatározás konkrét, reális, a jövőkép megfogalmazása történhet idealizáló fogalmakkal. A vízió lényege, hogy megjegyezzék az emberek, inspirálja őket.

Marc Goodman: Marc Goodman: Vízió a jövő bűnözéséről | TED Talk Subtitles and Transcript | TED

A jövőkép a szervezet lényegét és stratégiai szándékát egy rövid, világos mondatban fogalmazza meg. Az alapvető célok és kulcsfontosságú területek Az alapvető célok határozzák meg a könyvtár átfogó tevékenységi területeit. Megközelítésüket segíti, hogy kiegészítendők olyan specifikusabb kijelentésekkel, amelyek jelzik, mit és hogyan akar elérni a könyvtár, a tárgyi és időkorlátok figyelembevételével.

ahogyan az ember látja a látással 4 javítja az áfonya a látást

Ezért nevezik őket irányadó kijelentéseknek is. Tartalmuk szerint mozgást, valamely irányba történő elmozdulást tükröznek, és új szolgáltatások megjavítását célozzák.

Egy párbeszéd alapú város víziója – Interjú Bardóczi Sándorral, a főváros új főtájépítészével

Ezek a célok jelentik a stratégiai terv lelkét, ezek adják a keretet a stratégiák, akciótervek és teljesítménymutatók számára. A fő irányvonalak a fejlesztés legfontosabb, kulcsfontosságú területeit jelölik meg. Célszerű csoportmunkában dolgozni, s végül az összegyűjtött ajánlások alapján fő irányt meghatározni. Kritikus sikertényezők - a stratégiai célokkal szembeni követelmények A kritikus sikertényezőik olyan sajátos tényezők, amelyek együttesen a fő célok megvalósításának szükséges és elégséges feltételei.

Új vízió, hogyan lehet eljutni

Meghatározásuk történhet ötletbörze módszerével, amely során a problémák általában tételes listáját fogalmazzuk meg, majd csoportosítjuk, és a legfontosabb tényezőt vetjük össze a könyvtár fő folyamataival. Meghatározzuk a legkritikusabb folyamatokat, melyeknek a hatásuk kiemelten fontos, és amelyek fejlesztést igényelnek.

A fő irányok kijelölése után határozzuk új vízió a célokat, olyanokat választva, hogyan lehet eljutni az egész könyvtár szempontjából a leglényegesebbek. Egy-egy kulcsfontosságú területen nál több ne legyen.

A céloknak az alábbi kritériumoknak kell megfelelniük - legyenek: - összhangban a jövőképpel és az átfogó célokkal, - világosan, tömören és félreérthetetlenül megfogalmazva, - reálisak és elérhetők a tervidőszak alatt, - végeredményekként és nem a végeredményekhez vezető tevékenységekként megfogalmazva, - elfogadhatóak azok számára, akiket feltételezhetően bevonunk a célok teljesítésébe, - lefordíthatóak precíz, számszerűsíthető, mérhető célokra.

Taktikai vagy operatív célok A stratégiai célok határozzák meg a fő irányokat a könyvtár számára egy adott tervidőszakban, de addig nem erősíthetjük meg őket, amíg a taktikai vagy operatív célokat ki nem dolgoztuk, a feladatokat és az erőforrásokat új vízió nem vettük.

Az operatív célok a stratégiai célok eléréséhez rendelkezésre álló választási lehetőségek értékelését, a cselekvések kívánatos menetét, az átfogó célok eléréséhez vezető út lépéseit határozzák meg. Mindez megköveteli a kívánt célok, eredmények, tevékenységek, feladatok részletezőbb megfontolását, ezért nevezzük gyakran taktikai vagy operatív céloknak.

gyengénlátó neurológus a jó látás fáj a szemnek

A mit akarunk elérni és a hogyan fogjuk csinálni -típusú kérdésekre válaszolnak. Magukban foglalják az időskálákat, a felelősségi köröket és a teljesítménymérés eszközeit is.