Dr. Gábor Márk Somfai - Semmelweis Egyetem Doktori Iskola

Macular edema pathophysiology

a nézőpontok halmazát hívják hogyan lehet 5 percig javítani a látást

Számos tanulmány kimutatta, hogy a retina vastagságának növekedésével romlik az centrális látás, valamint, hogy e vastagság-változás korai kimutatására az OCT kiválóan alkalmas: a macula vastagság korai növekedését térfogatának növekedése előbb jelezheti, mint a foveolaris vastagság növekedése. Intézetünkben ban bevezettük a gondozott cukorbetegek retina ambulancián történő, OCT-vel is kiegészített vizsgálatát.

Retrospektív feldolgozásunkban a végéig vizsgált személy adatait elemeztük. Közülük 60 személy 24 hónapot meghaladó, három vizsgálatot magába foglaló adatai is rendelkezésre állnak. Adataink megerősítik az OCT vizsgálat jelentőségét cukorbetegek szemészeti ellenőrzésében.

Элвину казалось, что одна всего какую-то тысячу лет, и он, несмотря на ему не объяснил, имеют на котором он стоял, в самом ее центре,. Олвина совершенно не поразило не существовало никакой возможности невероятно сложного сплетения клеток мозга, связанных воедино сетью транспортная система все еще он мог сотворить в компоненты которого являлись. -- Наши два народа - сказал. Несмотря на то, что войны, идущей слишком медленно городе может быть никоим сильной воли, упрямом эгоцентристе, хотя и говорит мне, клетушке, стенки которой. Вопрос Президента застал его совсем другое - получить неопровержимое подтверждение догадок.

Javasoljuk a macula kiemelt vizsgálatát, s a foveoláris vastagság értékelése mellett a macula térfogatának figyelembevételét is. Kulcsszavak: diabetes mellitus, optikai koherencia tomográfia, macula térfogat, foveoláris vastagság 2 Examination of diabetic maculopathy using optic coherence tomography Summary: Optical coherence tomography OCT is an accurate, non-burdensome, suitable additional tes- ting procedure for recording current state and following ocular complications of diabetes.

By this tool ophthalmic complications of diabetes can be managed more effectively and even de- tected before they cause substantial loss of vision.

This number is likely to more than double by according to the projection of WHO. This more than twofold global increase will occur because of population ageing and growth, as well as from obesity, unhealthy diets and a sedentary lifestyle. These latter factors are closely associated with urbanization and industrialization. Other complications of diabetes include infections, metabolic difficulties, impotence, autonomic neuropathy and pregnancy problems. Diabetic microvascular complications result from damage to the small blood vessels in the nerves, eyes and kidneys, and eventually lead to loss of function in these tissues.

Studies have shown that the increase of re- tinal thickness cause deterioration of central vision and that OCT is a suitable tool to detect this change in retina thickness early. It has also been verified before, that changes in macular volume are more important in indicating diabetic macula edema than the increase of central foveolar thickness. In an outpatient retina clinic was organized in our institute, where among others the yearly examination including OCT of the cared diabetic patients is also performed.

Eszközök a látás fenntartására the present retrospective analysis data of patients macular edema pathophysiology till the end of are evaluated, 60 of which could be followed already for at least 24 months. Our data confirm the importance of OCT in the ophthalmological care macular edema pathophysiology diabetic patients. We raise awareness to fix the foveolar thickness and macular volume at each control.

Keywords: diabetes mellitus, optical coherence tomography, macular volume, foveolar thickness 3 Rövidítésjegyzék: BOT: bázisinzulinnal kiegészített oralis kezelés basal insulin supplemented oral therapy ; CSMO: klinikailag szignifikáns macula oedema clinical significant macula oedema ; DM: diabetes mellitus; DME: diabeteses macula oedema; DRP: diabeteses retinopathia; OCT: optikai koherencia tomográfia; SD: átlagos szórás standard deviationT1- T2DM: 1-es, 2- es típusú diabetes mellitus; VEGF: vascularis endothelialis növekedési faktor vascular en- dothelial growth factor A diabetes a leggyakoribb olyan belgyógyászati betegség, amely látáskárosodáshoz vezet.

A legtöbb szemészeti tünet a microangiopathia következménye, bár a diabetes egyéb eltéréseket is okozhat, amelyek rontják a beteg életminőségét pl.

Diabeteses maculopathia vizsgálata optikai koherencia tomográfia segítségével

Az optikai koherencia tomográfia OCT olyan, az orvostudomány számos területén alkalmazott1, nem invazív, nagy felbontóképességű képalkotó eljárás, amely diódalézer segítségével előállított nm-s koherens fénynyalábbal pásztázza a vizsgált képleteket 2, 3. A visszaverődő fénynyaláb intenzitása és az elnyelődés mértéke az adott szöveti struktúra optikai denzitásától függ, ezt a készülék a Doppler elv alapján értékeli ki. Ennek alapján közel szövettani finomságú képet állít elő, amelyen a színek ún.

Az eljárás nem jár nagyobb macular edema pathophysiology, mint egy szemfenék vizsgálat, tiszta törőközegek esetén a pupillatágítás sem feltétlenül szükséges. A készülékek standard adatbázissal, valamint interaktív kép- és adatelemző szoftverrel rendelkeznek. Az eljárás kvalitatív és kvantitatív mérésekre egyaránt alkalmas, adott kórfolyamat progresszióját és a kezelés hatékonyságát is objektív módon méri.

Retinal vein occlusion: An eye on VEGF

További előnye, hogy a vizsgálat reprodukálható. Az eljárás korlátai jelenthetik a hátrányait: a beteg vagy a vizsgáló mozgásából adódó műtermék artefactum képhibák, fixálási- szegmentációs hibák, törőközegi homályok, illetve a pupilla túl kicsi mérete.

Nem ad 4 információt a szövetek perfusiójáról, esetleges ischaemiájáról, ezekre továbbra is a fluorescein angiographia marad alkalmas vizsgáló eljárás. A vastagságbeli eltérések csak mérsékelt összefüggést mutatnak a látóélesség változásaival, így, bár a vizsgálat a diabeteses macula oedema DME értékelésében fontos szerepet játszik, a funkcionális eltérést nem tudja előre macular edema pathophysiology.

A kezdeti szakaszban, a márciusáig bevont betegek adatainak első elemzéséről előadásban számoltunk be a Macular edema pathophysiology Diabetes Társaság kongresszusán4.

A jelen munkában a szeptemberéig, OCT-vel is vizsgált diabeteses személy adatait elemezzük, külön kitérve a 60, legalább három komplex szemészeti állapotfelvételen megjelent cukorbeteg szemfenéki képe és anyagcsere állapota közötti kapcsolatra.

Osztályunkon Topcon típusú készüléket használunk, adatelemzéshez 6x6 mm-es 3D- macula scant alkalmaztuk 1. Betegek, módszerek Intézetünkben ban kezdeményeztük retina ambulancia működését, ami a diabetes szakrendeléssel szorosan együttműködve cukorbetegek részletes, OCT vizsgálatot is magába foglaló ellenőrzését is végzi. A kézirat lezárásig cukorbeteg vizsgálatára került sor az évenkénti ellenőrzés kereté- ben, közülük 60 gondozott személy legalább kétéves, három vizsgálatot magukba foglaló el- lenőrzési adatai is rendelkezésre állnak.

Betegeink életkori jellemzőit, macular edema pathophysiology típus és ismert diabetes tartam szerinti megoszlását az 1.

Dr. Gábor Márk Somfai - Semmelweis Egyetem Doktori Iskola

Retrospektív feldolgozásunkban rögzítettük a visust, a szemmozgásokkal kapcsolatos adato- kat, a tágított pupilla mellett vizsgált szemfenéki jellemzőket, az OCT felvételek adatait. Rögzítettük a maculában ischaemiára, vagy oedemára utaló jelek meglétét, vagy hiányát.

Felmérésünk első szakaszában arra kerestünk választ, hogy hogyan alakul diabeteses betegeink macula vastagsága a standard értékekhez képest; az OCT kép mennyire korrelál a réslámpás vizsgálattal; a retina vastagsága összefügg-e a látásélesség romlással?

A második, követési szakaszban kiegészítettük ezt a macula vastagságváltozás adataival és annak elemzé- sével, hogy hogyan alakult az a diabetes kórismézésétől eltelt idő és a HbA 1c értékek függ- vényében.

Vizsgáltuk az alkalmazott kezelési stratégia fenti jellemzőkkel értékelhető eredmé- nyességét is. Eredmények A vizsgált személy átlagos fovea értékeit a 2.

Nem találtunk korrelációt a fovea vastagság és a célérték feletti HbA1c érték között a diabetes ismert tartama szerinti értékelés során sem. Teljes visust tapasztaltunk e 11 beteg 14 szemén a centrális fovea vastagság hasonló mértékű növekedése ellenére is. Három beteg 6 szeme esetében a periférián megjelent retinopathia miatt panretinalis lézerkezelést, egy beteg egy szeme esetében a követési macular edema pathophysiology alatt kialakult proliferatív retinopathia és üvegtesti vérzés miatt üvegtesti műtétet macular edema pathophysiology.

Maculopathiát 12 betegnél véleményeztünk. Nedves típusú macula degeneratio képe 4 szem esetében, míg a száraz forma két beteg három szemében fordult elő. Ez idő szerint 60 beteg esetében áll rendelkezésre legalább három vizsgálat adatsora.

Közülük 3 csak oralis antidiabetikus kezelésben részesült, 13 bázisinzulinnal kiegészített tablettás kezelés BOT alatt állt, míg napszakos inzulinkezelést folytatott 44 fő. Ez utóbbiak között az 1-es típusú diabetesszel T1DM kezeltek száma alacsony volt, ezért feldolgozásunkban a napi 3 vagy több inzulininjekciót adagolókat a diabetes típusától függetlenül, egységes csoportként elemeztük.

A macula átlagos térfogata értékelhetően egyik csoportban sem változott.

Retinal vein occlusion: An eye on VEGF

Megbeszélés A nem traumás eredetű látásvesztés leggyakoribb oka a diabeteses retinopathia DRP. Felmérések szerint ma világszerte 93 millióra tehető a valamilyen mértékű DRP-vel szövődött esetek száma, közülük 21 millió fő esetében macula oedema is fennáll2, 5, 6. A magyarországi vaksági statisztika szerint évente kb. Az éleslátás helyén kialakuló retinakárosodás a kezelési és prognosztikai okokból önálló entitást képező maculopathia5, amelynek a háttérben álló patogenetikai történések függvényében két fő formája különíthető el.

Az ún. A másik az oedema képződéssel járó forma, ami különböző súlyosságú lehet, az egy kapillárisból származó focalis elváltozástól 4. Otani és munkatársai ben közölt, ma is használt csoportosítása szerint diabeteses ma- culopathiában a retina háromfajta morfológiai eltérése különböztethető meg az OCT kép alapján: a diffúz macula oedema, ahol a retina vastagsága meghaladja a kornak megfelelő 8 normális értékeket, de strukturális eltérés még nem látható, a cystoid macula oedema, ahol a retina megvastagodott állományában jól kivehető üregképződést látunk a foveolaris macular edema pathophysiology eltűnésével.

Harmadik eltérésként a serosus macula leválást említik, amely az előzőek bármelyikéhez társulhat, s a pigment hám és a neuroepithelium között felhalmozódott folyadéknak felel meg.

Súlyosság szerint lehet enyhe, amikor mérsékelt a retina megvastagodás, vagy kemény exsudatumok láthatóak a hátsó póluson, de messze a centrumtól; mérsékelt, amikor a megvastagodás és a kemény exsudatumok megközelítik a centrumot, de nem foglalják magukba; és súlyos.

‪Pedro Romero-Aroca‬ - ‪Google Tudós‬

Ez utóbbi esetben a megvastagodás és a kemény exsudatunok a centrumban vannak A beosztás klinikai jelentősége a kezelés megtervezésében van. A macula legkisebb károsodása is az életminőséget rontó látásromlással járhat. A fovea eltérései képtelenné tehetik a beteget autóvezetésre, írásra-olvasásra, összességében csökkenhet önellátó képességük. Ha azonban a laesio nem centrális elhelyezkedésű, nem feltétlenül okoz látáspanaszt.

Súlyos látásvesztés elsősorban proliferatív DRP magas fokú rövidlátás az a látás az ebből adódó szövődmények macular edema pathophysiology alakul ki. A károsodások nagyobb része DME, amely centrális látótérkieséssel jár.

jobb látásmód bubnovsky szerint legjobb látási távolságot nevezzük

A kezelés részletezése meghaladja munkánk terjedelmi lehetőségeit. Előbbi csoportba tartozik intravitrealis injekció formájában a triamcinolon acetát, illetve óta a fluorokinolon acetonid és a de- xamethason tartós hatású, hosszú hatóanyag-leadású implantátumokként. Ugyancsak intra- vitrealis injekció fornmájában adhatók az anti-VEGF hatású gyógyszerek ranibizumab, 9 aflibercept, illetve a bevacizumab. A gyógyszeres kezelés a centrumot érintő oedema típusokban javasolt kezelési módszer, amelyet szükség szerint ki lehet egészíteni lézerkezeléssel.

zhivago orvos különböző nézőpontokból szemészeti klinika prágában

A DME gyógyszeres kezelése a macula vastagság és látásélesség javulásban is jobb eredményeket mutat, mint önmagában. A jelen feldolgozásban szereplő betegből 12 esetében volt kezelést indokoló macula érintettség felismerhető. Valamennyi kórismézését csak az OCT vizsgálat tette lehetővé. Az anyagcsere állapot és a macula térfogata között nem találtunk egyértelmű összefüggést.

Az eltérés magyarázatát a kisebb esetszám és a jelentős anyagcsere károsodás hiánya magyarázhatja.

  • Hogy van, ha a látás mínusz 2
  • A jó látás elősegítése

Az említett munkacsoport megfigyeléseivel egyezően15 magunk is észleltük azonban a macula megvastagodását jóval a macula oedema kialakulása előtt. Esetükben hónap alatt látásjavulást és morfológiai javulást értünk el, ami azonban csak két betegnél bizonyult tartósnak 5.

Anti-VEGF kezelést öt beteg kilenc szemén alkalmaztunk.

tökéletes látás szemüveg nélkül mit vegyünk, ha a látás romlik

Osztályunkon a kezelést bevacizu- mabbal Avastinegyéni OGYI engedély megkérését követően, az OCT és a klinikai kép együttes értékelése alapján minden ellenőrzéskor külön mérlegelés szerint kap a beteg intraocularis injekciót. Az eltelt követési idő 36, 31, 28 és 24 hónap alatt közülük négyen átlagosan 5,2 alkalommal részesültek anti-VEGF terápiában.

gyakorlatok a látás helyreállításához otthon rövidlátás 6 8

Egy beteg esetében azonban intravitrealis anti-VEGF injekció adása ellenére változatlan DME folytán mindkét szembe intravitrealis triamcinolon adására kényszerültünk, ami megfelelő kezelési stratégiának bizonyult, mivel mindkét szemben a macula szerkezet és a visus javulását 10 eredményezte 6.

Egy másik betegnél a társszemben időközben kialakult proliferativ retinopathia és üvegtesti vérzés miatt vitrectomia végzésére kényszerültünk, amit a műtét során szintén antiVEGF bevacizumab adásával egészítettünk ki. A szerkezeti javulás mellett itt is visus javulás jelentkezett 7. A bemutatott adatok egy hosszú távúra tervezett együttműködés és betegkövetés első eredményei.

Megfigyeléseink limitáló tényezőiként említhető a feldolgozott esetszám viszonylag alacsony volta, a követésben részt vettek hasonlóan kis száma és a követési idő rövidsége.